Logo U Tří veverek
Dětský lesní klub U Tří veverek

Kreslené děti

Jan Šafář Průvodce, technický ředitel :)

Mou největší kvalifikací pro práci s dětmi je to, že jsem sám byl dítětem. Při práci s dětmi vycházím s vlastního“ klukovství“, které se snažím si stále zachovávat. A to třeba jízdou na své Jawě 250, lepením modelů letadel a zájmem o lidi a svět okolo sebe.

Ač vzděláním elektrotechnik, od roku 2012 pracuji v lesní školce U Tří veverek.

Od roku 2008 působím také jako dobrovolník v občanském sdružení Amalthea, kde se věnuji dětem, které vyrůstají v pěstounské péči nebo v rodinách, které jsou nějakým způsobem ohroženy. Měl jsem zde možnost poznat děti různého věku a specifik. Pracuji s těmito dětmi jak individuálně, tak ve skupině, a to na víkendových a týdenních setkáních pěstounských rodin, kde jsem součástí týmu zajišťující volnočasové i terapeutické aktivity. Ve své roli dobrovolníka se také vzdělávám – absolvoval jsem odborné semináře zaměřené např. na respektující přístupy ve výchově, artefiletiku, potřeby dětí dle PBSP, kognitivně behaviorální přístup ve výchově a také zaměřených na sebepoznání a osobní růst.

Z dalšího jsem prohloubil své dovednosti v používání respektujících přístupů ve výchově týdenním kurzem Respektovat a být respektován pod vedením manželů Kopřivových.


Zpět na začátek
Zpět na začátek

U Tří veverek