Kreslené děti

Modely a ceník docházky

Nabízíme tyto modely docházky:
2 dny - čtvrtek, pátek - cena 3800,- Kč/měsíc
3 dny - pondělí, úterý, středa – cena 4900 Kč/měsíc
5 dní - celotýdenní docházka – cena 6900 Kč/měsíc

Obědy jsou hrazeny zvlášť (47 Kč/den), dovážíme z MŠ Klíček.
Svačiny si děti nosí vlastní z domova - dopoledne v batůžku, odpolední svačinu lze uchovat v ledničce..

Číslo účtu: 2100149311/2010 Banka: Fio banka, a.s
Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (přidělené koordinátorem klubu)

Rodič zaplatí zřizovateli rodičovský příspěvek podle vybraného modelu vždy za 1 měsíc docházky předem. Poplatek je nutno uhradit zřizovateli na jeho účet, a to nejpozději do 15. dne předchozího měsíce.

Provoz lesního Klubu U Tří veverek je plně hrazen z příspěvků rodičů.

Lesní mateřské školky můžou od září 2017 vstupovat do rejstříku mateřských škol MŠMT ČR, my jsme se pro tuto možnost prozatím nerozhodli, tudíž nejsme finančně dotováni státem.

Průběžně usilujeme o získání grantů a sponzorských darů, které mohou významně usnadnit chod Veverek a umožnit např. vybudování dalších edukačních možností. Pokud víte o firmě, jednotlivci, či nadaci, kteří by nás mohli finančně podpořit, uvítáme vaše doporučení.

Vrácení platby:
V případě absence dítěte v klubu U Tří veverek se platba nevrací. Rodič může za dny absence u 2 a 3denního modelu docházky uplatnit tzv. náhradu čili uskutečnit docházku v jiné, předem domluvené dny.


Zpět na začátek
Zpět na začátek

U Tří veverek