Kreslené děti

Denní program

Program je mixem volné hry a nabízených aktivit. Tento poměr přizpůsobujeme věku dětí a aktuálním potřebám (počasí, únava, spontánní nápad).
Dopoledne jsou řízené činnosti v ranním kruhu, v lese pak je větší prostor ponechán pro objevování, výpravy a zkoumání a obecně volné hře, která je velmi důležitým kamenem vzdělávání v lesních školkách.
Odpoledne jsou dílem řízené aktivity a volná hra. Letos máme odpoledne Montessori dílničky, a tvoření. Velký prostor u nás dostávají děti pro volnou hru, která rozvíjí jejich fantazii, kompetence, samostatnost a sebevědomí.


Rytmus dne
Časový rozvrh každého dne
Rytmus roku
Co se mění v průběhu roku
Proč vůbec lesní školka?
děti, které si často hrají venku mají spoustu výhod!
Zpět na začátek
Zpět na začátek

U Tří veverek